Home Page Site Map Sources Connections

Slideshow
Welcome! This website was created on 28 Feb 2008 and last updated on 05 Apr 2024. The family trees on this site contain 208 relatives and 2 photos. If you have any questions or comments you may send a message to the Administrator of this site.
Security
Enter Access Code to view private data:
Sign In
About A Perlaky család evangélikus ága
Please sign in to see more.
Ez a lap a Perlaky család evangélikus ágának családfáját tartalmazza. A kutatás során elsődleges célom a Perlaky család korai történetét nagy részletességgel bemutató monográfia (Payr Sándor: A Perlakyak négyszázados ároni háza) és a könyv írása óta született leszármazottak bemutatása, valamint a kutatás során napvilágra került egyéb ismeretanyag közreadása könyv formában.

A szóbeszéd azt tartja, hogy a Perlakyak mind egy tőről származnak, Perlakról. Payr a dunántúli evangélikus egyházkerületről írt értekezésében így számol be Perlakról: "Régi mezőváros (oppidum), a Perlaky család ősi fészke, amelynek tagjai közül Perlaky Dávid a hagyomány szerint 1475-ben Mátyás király főajtónálló mestere volt. Állítólag maga a mezőváros is a Perlaky család tulajdona volt, melyet egy pusztító dögvész alkalmával a Zrínyiek elődei (talán Keglevich Péter bán) erőszakosan foglaltak el tőlök s a családot ősi birtokuk elhagyására kényszerítették. Bedekovich Z. horvát iró "Natale Solum S. Hieronymi" című műve szerint a fellázított nép 1571-ben a perlaki plébániatemplomot lerombolta volna s az evangélikusok az épségben maradt Szentháromság-kápolnában végezték istentiszteletüket a Zrínyi György által hozzájuk küldött prédikátor vezetésével. És Horvát R. Povjest Medjumurja műve szerint is Zrínyi György 1570-ben rombolta volna le a perlaki templomot. Ebből azonban történeti valóságnak csak annyit fogadhatunk el, hogy a reformáció Perlakon Zrínyi György pártfogása alatt 1570 körül szilárdult meg, mert az evangélikusok templomokat rombolni nem szoktak, ezt elvégezte helyettük a török. Perlak későbbi lelkészei közül csak Keysznik (Küsznich) Tamás nevét ismerjük, akit 1612-ben avattak fel és Baláskovich Tamásét, aki 1615-ben írta alá hitvallási irataink gyűjteményét. Musay püspök feljegyzése szerint ezt az egyházunkat is 1626-ban ifjabb Zrínyi György foglalta el."

Az itt szereplő Perlakyak a család ágostai hitvallású evangélikus ágának tagjai, jeles egyházi személyiségeket, két püspököt, espereseket és világi papokat is találunk köztük. A családfa Perlaky Györgytől folyamatos, ezért ősszülőnek őt tekintettem. A fent látható címerrajzot sok más családi okirattal, oklevelekkel, születési és halotti anyakönyvi kivonatokkal egyetemben a Magyar Evangélikus Országos Levéltárban őrzött, a családi levéltárból tudomásom szerint egyedül megmaradt iratgyűjteményben találtam meg. Ez a papírra festett címerrajz valószínűleg Perlaky Géza birtokában lévő címerről készülhetett. Az Evangélikus Levéltárban található okiratokat egyébként Payr is felhasználta monográfiája elkészítésénél.

LOADING! Please wait ...
Fejlesztés alatt!
LOADING! Please wait ...
LOADING! Please wait ...

Getting Around
There are several ways to browse the family tree. The Tree View graphically shows the relationship of selected person to their kin. The Family View shows the person you have selected in the center, with his/her photo on the left and notes on the right. Above are the father and mother and below are the children. The Ancestor Chart shows the person you have selected in the left, with the photograph above and children below. On the right are the parents, grandparents and great-grandparents. The Descendant Chart shows the person you have selected in the left, with the photograph and parents below. On the right are the children, grandchildren and great-grandchildren.

Do you know who your second cousins are? Try the Kinship Relationships Tool. Your site can generate various Reports for each name in your family tree. You can select a name from the list on the top-right menu bar.

In addition to the charts and reports you have Photo Albums, the Events list and the Relationships tool. Family photographs are organized in the Photo Index. Each Album's photographs are accompanied by a caption. To enlarge a photograph just click on it. Keep up with the family birthdays and anniversaries in the Events list. Birthdays and Anniversaries of living persons are listed by month. Want to know how you are related to anybody ? Check out the Relationships tool.


SiteMap|Visitors: 1779|TribalPages Forum